Startpagina

   Intern net ouders

      Last update 20/10/2016

homepage

Beste ouders, via deze pagina willen we u verschillende documenten digitaal aanbieden.

Download (pfd.-formaat) of lees hier

 

NIEUW op 20/10/2016

 

Nieuw

De schoolbrochure 2016 2017 is herwerkt.

Ze is aangevuld met enkele nieuwe wettelijke bepalingen.

Er zijn nog steeds drie deelbrochures:

-          Deel 1: Het pedagogisch project

-          Deel 2: Het schoolreglement

-          Deel 3: De infobrochure

Wanneer u voor onze school kiest, dient u alle drie de delen voor akkoord te ondertekenen.

We hopen dat u de brochures vooral digitaal wilt lezen en raadplegen.

De wijzigingen ten opzichte van vorig jaar zijn geel gemarkeerd.

U kan altijd de brochure zelf afdrukken of op aanvraag afgedrukt krijgen.

 

Dit is wat milieubewuster.

 

 

- De schoolbrochure: Het pedagogisch project 2016-2017  (Nieuw)

 

- De schoolbrochure: Het schoolreglement 2016-2017    (Nieuw)

 

- De schoolbrochure: De infobrochure 2016-2017       (Nieuw)

 

- Het instemmingsdocument voor de schoolbrochure en voor publicatie van schoolfoto's op het net.

 

- Model verantwoordingskaart bij ziekte voor leerplichtige leerlingen.

 

- Model verantwoordingskaart bij ziekte voor Nederlandse dokters.

 

- Medisch formulier voor inname van medicatie tijdens de schooluren.