Startpagina

   Reportage: Open monumentendag: 12 september 2006.
        Last update 15/1/2006

hoofdpagina

 

OPEN  MONUMENTENDAG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BEZOEK  AAN  HET  VESTINGSTADJE  STEVENSWEERT.

 

Op maandag 12 september namen de leerlingen van het zesde leerjaar deel aan de open

monumentendag.

Samen met hun leerkrachten trokken ze ’s morgens richting Ophoven. 

Bij het Tegelhuisje werden ze verwelkomd door een gids.  Samen met de kinderen van Kessenich en Kinrooi stapten ze op de boot. 

De gids gaf gedurende de voormiddag heel wat informatie over de stad Stevensweert. 

De kinderen luisterden aandachtig en maakten hierover een verslagje.

 

1) Boottocht met de “Paep van Meinecom II” over de grindplassen en de Maas naar

Stevensweert.

 

We maakten een boottocht over de grindplassen en de Maas richting Stevensweert.

Deze boot had de naam “De Paep van Meinecom II”.  We vroegen ons af hoe ze aan deze

naam kwamen.  De gids vertelde dat Paep de naam van een priester was en dat Meinecom

een plaatsje was tussen Aldeneik en Ophoven.  Tijdens de boottocht zagen we bij de grondplassen een aantal baggermolens. We kregen hier wat uitleg over de grindwinning.

De baggermolens halen grind uit de Maas. Dat gebeurt met bakken op een transportband of

met grijpers.  Daarna wordt het grind gezuiverd en gesorteerd.

Na een half uurtje stapten we van de boot en gingen we wandelen in Stevensweert.

 

 

2) Begeleide wandeling door Stevensweert.

 

De gids vertelde eerst iets over de oorlog tussen de Spanjaarden en de Nederlanders.

De Spanjaarden veroverden het eilandje in 1633.

Rondom Stevensweert was er een aarden wal.  Hierbij zagen we een vijftal uitsteeksels

“de bastions”. Vanuit die plaatsen kon men de vijanden overal zien en waren er geen

dode hoeken.

Rondom de wal was er nog een diepe gracht met daarin verdedigingseilandjes.

Deze noemden ze ravelijnen.

De gids liet ons dit ook zien op een plannetje.

Daarna wandelden we de stad binnen.  In het midden stond de woning van de commandant.

Vanuit die plaats had deze zicht over alle straten van de stad.

In 1648 eindigde de oorlog in 1702 vertrokken de Spanjaarden.

Daarna keerden de Hollandse soldaten terug met onder hen veel protestanten.

Ook zagen we een waterpomp. Hiervan maakten ze gebruik wanneer het waterpeil te laag

was.

Aan de rand van de vestiging zagen we ook nog woningen van de officieren. De huizen

hadden allemaal dezelfde indeling. De militairen sliepen in barakken. Deze bevonden zich ook aan de rand van de stad. De gids vertelde dat de laatste barak afgebrand was in 1949.

Verder zagen we een groot huis waar vroeger buskruid en wapens werden bewaard.

 

  

3) Het museum

 

Het museum was het voormalige gemeentehuis. Daar kregen we eerst een filmpje te

zien.  Daarna namen we een kijkje in het museum. Er waren kunstwerken van Jan van

Steffensweert te zien.  Hij maakte mooie beelden van hout. Hij signeerde zijn werken

met de datum of een symbool.

In het museum zagen we allerlei baggervondsten uit de Maas zoals een kelk, munten,

Romeinse silixstenen.

Dan was er een slagstand van een mammoet te zien. Daarnaast bevond er zich een

maquette van de stad.  Hierbij kon je duidelijk de structuur van de vesting onderscheiding.

 

 

4) De kerk

 

Tenslotte gingen we nog een kerk binnen.  De patroonheilige van deze kerk was de

H. Stefanus.  In de kerk zagen we een beeld waarop Stefanus gestenigd werd

(Stefanus was een diaken) Hierbij was ook Saulus afgebeeld.  Hij kreeg later berouw,

hij bekeerde zich en werd een apostel.  Zijn naam veranderde later in Paulus.

We zagen ook het beeld van de H. Petrus.  Hij had een sleutel in zijn hand. Die sleutel

diende om de hemelpoort te openen.  Aan zijn voeten zat een haan. Als die drie keer

kraaide had Petrus Jezus drie keer verraden.  In deze kerk moesten de mensen tijdens

de mis op hun knieën gaan zitten en tijdens de preek mochten ze zitten.

Ze knielden voor de communiebank en ze kregen de hostie op de tong.

De mis werd in het Latijn gedaan.

Sommige mensen hadden een eigen zitplaats. Er waren ook zijaltaren.

De kerk werd gebouwd in Griekse stijl, in de vorm van een kruis.

Later werd een gang verlengd.

Tenslotte gingen we nog een kijkje nemen in een Protestantse kerkje.

In de kelder konden we een geraamte en resten van vroeger bezichtigen.

Dit kerkje werd nu voor andere doeleinden gebruikt.

 

Dan werd het tijd om ons bezoekje aan Stevensweert af te sluiten.

We keerden met de boot terug naar Ophoven en picknickten samen op de boot.

Het was een fijne, leerrijke uitstap.

 

 

Dank aan de gidsen,

 

De leerlingen de leerkracht van het zesde leerjaar,

 

Basisschool “DE WIEKEN”

 

Voor alle foto's eens te bekijken, klik hier.