Startpagina

   Grote doorlichting op onze school.
        Last update 5/6/2006

 

 

 

 

 

 

 

Schooldoorlichting.

 

Op 8 mei 2006 was er op onze school de doorlichting van het departement onderwijs.

De doorlichting heeft een week geduurd.

 

Waarom een doorlichting vanwege het departement onderwijs?

De overheid erkent en subsidieert onze school.

Dat betekent onder meer dat zij werkingsmiddelen ter beschikking stelt, het personeel betaalt, nascholing subsidieert.

Na de schooldoorlichting zal de inspectie een advies aan de minister uitbrengen over de verdere erkenning en subsidiŽring van onze school.

 

De overheid verwacht van onze school dat wij kwaliteitsvol onderwijs organiseren. De inspectie controleert aldus de doelen die wij nastreven, de manier waarop wij kwaliteitsvol onderwijs organiseren, de manier hoe wij de kinderen begeleiden enzÖ

Tijdens de doorlichting gaat het inspectieteam ook na of de school aan een aantal wettelijke voorschriften inzake veiligheid en hygiŽne voldoet.

 

In een eerste fase vraagt het inspectieteam gegevens op over onze school en bespreekt men met de directeur de concrete organisatie van de doorlichting.

In een tweede fase verzamelen de inspecteurs zoveel mogelijk informatie. Ze kijken klas- en schooldocumenten in, volgen activiteiten en voeren gesprekken met onze teamleden enzÖ

 

Na enige tijd stelt het inspectieteam aan het schoolbestuur en de directeur het ontwerpverslag voor.

Het verslag beschrijft de inspanningen die onze school levert op onderwijskundig en organisatorisch vlak en doet vaststellingen over de materiŽle en administratieve controle.

 

De inspecteurs Jeannine Nelissen, Jan Nelis en Erik Kortleven vormen het inspectieteam voor de doorlichting van de overheid.

 

Op de fotoís ziet u dit team in actie. Hier klikken.