Startpagina

   Sinterklaas op onze school.
        Last update 6/12/2006

  

Sinterklaas op onze school.

 

 

 

 

Op vrijdag 1 december werd Sinterklaas op basisschool De Wieken Molenbeersel verwacht.

Alle kinderen stonden te wachten op de speelplaats van de Slichtestraat,

waar de Sint met zijn gevolg per luchtballon zou aankomen.

De Sint moest echter een noodlanding maken.

Gelukkig was er een bereidwillige man, die de Sint met zijn pieten naar de school wilde brengen.

Na het welkom waren er allerlei workshops en was er een toneelopvoering voor alle kinderen.

Het toneelstuk werd gebracht door de groep Fabularasa en het ging over de Sint die zijn geheugen kwijt was.

In de namiddag voerden alle klassen een stukje op in de parochiezaal en alle kinderen kregen een zakje snoep.

Voor de kinderen en voor de leerkrachten was het een prachtige dag.

 

Ook hier onze welgemeende dank aan allen die een bijdrage aan het welslagen van deze dag gebracht hebben.

 

Voor een foto-impressie klik hier.