Startpagina

   Verkeersinformatie bij de start van de nieuwe school
        Last update 23/1/2007

 

Het verkeer rond de nieuwe school

Volgende maandag, 29 januari, is het zover.  Dan nemen we samen met alle kinderen van de

Slichtestraat het nieuwe schoolgebouw in gebruik.

We starten ’s morgens nog in de oude school in de Slichtestraat en trekken dan in de voormiddag naar het

nieuwe gebouw. We hopen dat alles dan af is. Indien niet, maken we er het beste van.

De opendeurdag voor jullie, ouders, plannen we op zaterdag 3 maart. Hierover later nog meer.

 

Met dit schrijven willen we U de verkeersafwikkeling beschrijven zoals we ze gaan uitvoeren

in de eerste weken.  Daarna zal waar nodig bijgestuurd worden.

We stellen vast dat uitschrijven waarschijnlijk moeilijker is dan de uitvoering in praktijk.

We hopen en rekenen op uw bereidheid om het plan zo goed mogelijk uit te voeren.

                                                                      

 

                                                                                              Plaats A:         Poort speelplaats van de

                                                                                                                      lln. v/h 2de tot 6de lj.

           in de Scheurestraat

 

Plaats B:        Poort kleuterspeelplaats en 1ste lj.

           in de Scheurestraat

           Hiertussen is een zone

           “KISS and DRIVE”

 

Plaats C:        Poort kleuterspeelplaats en 1ste lj.

                       in de Smeetsstraat. Hier staan de

 

                       ouders die blijven wachten tot de

           school begint.

Plaats D:        Hoofduitgang achterkant parochiezaal

           in de Kleine Scheurestraat.

 

 

 

Organisatie bij het EINDE van de school (12.05 uur en 15.05 uur)

Plaats D, Kleine Scheurestraat, achterkant parochiezaal:          

Hier komt iedereen die afgehaald wordt, zowel kleuters als leerlingen van het lager, naar

buiten. De kleuters komen 5 minuten eerder naar buiten.

Zij blijven bij de leidsters tot ze afgehaald worden. De lln. van het lager zoeken zelf

hun ouders op. De ouders zetten hun fietsen rond de parochiezaal.

Groot voordeel, er is weinig autoverkeer op plaats A.

 

Plaats A, uitgang speelplaats kinderen lager onderwijs, tegenover bloemist Moonen:            

Hier verlaat iedereen, die niet afgehaald wordt door ouders, de school.

Het zijn die kinderen, die zelfstandig de school verlaten.                                                         

Dit zijn de huidige rijen. De leerlingen verlaten de school via de Scheurestraat,

of via de rijen naar de Smeetsstraat en de Weertersteenweg.

Ze worden door een leerkracht overgezet.

 

Organisatie bij het BEGIN van de school (8.30 uur en 13.20 uur)

 

Iedereen komt via de speelplaatsen naar school (Plaats A, plaats B of plaats C).

 

Plaats A en plaats B (Scheurestraat, ongeveer tegenover bloemist Moonen)

Voor kinderen die zelfstandig uit de auto kunnen (uitstappen zonder dat bestuurder moet

uitstappen) is er de “KISS and DRIVE”-zone, tussen plaats A en plaats B.

(auto stopt, kind stapt aan de speelplaatskant uit en gaat binnen door de poort. bij plaats A of B.)

 

Plaats C: (Smeetsstraat, naast voorkant van de sporthal)

Voor ouders, waarvan de kinderen nog tot op de speelplaats gebracht moeten worden, is er de ingang bij plaats C.

De fietsen van de ouders kunnen voor de speelplaats in de voorziene rekken.

De ouders brengen hun kind tot aan de poort, zetten hun kind op de speelplaats en doen de poort terug dicht. Ouders van jonge kinderen brengen om 8.30uur en 13.20uur de kinderen tot bij de leidsters en gaan onmiddellijk terug achter de poort. Doe het a.u.b. voor de veiligheid van de kinderen.

     Wie later komt, aanmelden bij directie (ingang plaats D, achter parochiezaal)

 

Speciale AANDACHT voor :

1        Ouders en kinderen (kleuters en 1ste lj.) die beiden met de fiets komen.

                  De kinderen zetten de fiets in de rekken bij plaats D (achter parochiezaal) en wandelen dan samen                          

                  met de ouders naar de speelplaats,plaats C.

                  Reden: wanneer de school eindigt staan de fietsen al op de juiste plaats.

2        Speelnestje: zowel bij begin als bij einde op plaats A of B.

3        Een kleuter die met een broertje of zusje van lager zelfstandig naar huis gaat. De lln. haalt de kleuter zelf bij de leidster op.

      De fiets moet dan ook op speelplaats bij A gezet worden.

4        Voor andere specifieke gevallen spreek je best de directeur aan.

 

Verkeersafspraken

-           Kleine Scheurestraat is verplicht “eenrichtingsverkeer”. Indraaien bij slagerij Kunnen.

-           Scheurestraat enkel via bloemist Moonen of kruispunt bij dokter Alders inrijden.

-           Scheurestraat (tussen bloemist Moonen en bakkerij Dhondt) bij einde school met de auto vermijden.

-           Parkeren kan :

       - Kleine Scheurestraat, in visgraatvorm. (Achterkant parochiezaal en school).

       - Ververstraat, Greuwkensstraat, Scheurestraat, telkens parkeren aan een kant, rechterkant,

         gezien als je van de school weg rijdt.

     -     Niet parkeren :

           - Het gedeelte van de Smeetsstraat vanaf de Kerk tot aan bakkerij D’Hondt

           - Voor inritten van woningen, op of op minder dan 5 meter van een zebrapad

 

ALGEMEEN

-           Voor kinderen en ouders van de school in de Kleine Scheurestraat:  enkel schoolverlaten wijzigt    

        ingrijpend

-           Voor ouders van kinderen in de Slichtestraat  die meer willen weten of vragen hebben

       - donderdag 25 januari, 8.30uur: mogelijkheid tot vragen stellen in de eetzaal in de Slichtestraat

       - donderdag 25 januari, 14.50uur : zelfde mogelijkheid, opnieuw in de eetzaal van de Slichtestraat 

      De directeur zal dan aanwezig zijn.

    

    We hopen op ieders medewerking en wensen iedereen veel succes.

    

   

Jean-Pierre Keijers, directeur