Startpagina

   Schoolleven: algemene informatie

      Last update 20/09/2015

wettekstenzorgbeleid

 

De schoolbrochure 2015 2016 is aangepast aan de recente wetgeving.

 

Er zijn drie deelbrochures:

-          Deel 1: Het pedagogisch project

-          Deel 2: Het schoolreglement

-          Deel 3: De infobrochure

 

Wanneer u voor onze school kiest, dient u alle drie de delen voor akkoord te ondertekenen.

Vorig schooljaar hebben we de brochures nog afgedrukt voor iedereen.

Dit jaar is het de bedoeling ze vooral digitaal te verspreiden.

We hopen dat u de bundels vooral digitaal wil lezen en raadplegen.

U krijgt hiervan bericht via Gimme.

U kan altijd de brochure zelf afdrukken of op aanvraag afgedrukt krijgen.

Dit is wat milieubewuster.

 

 

- De schoolbrochure: Het pedagogisch project 2015-2016

 

- De schoolbrochure: Het schoolreglement 2015-2016

 

- De schoolbrochure: De infobrochure 2015-2016

 

- Het instemmingsdocument voor de schoolbrochure en voor publicatie van schoolfoto's op het net.

 

- Model verantwoordingskaart bij ziekte voor leerplichtige leerlingen.

 

- Model verantwoordingskaart bij ziekte voor Nederlandse dokters.

 

- Medisch formulier voor inname van medicatie tijdens de schooluren.