Startpagina

   Schoolleven: algemene informatie

      Last update 4/4/2019

wettekstenzorgbeleid

 

De schoolbrochure 2019 2020 is aangepast aan de recente wetgeving.

 

Er zijn drie deelbrochures:

-          Deel 1: Het pedagogisch project

-          Deel 2: Het schoolreglement

-          Deel 3: De infobrochure

 

Wanneer u voor onze school kiest, dient u alle drie de delen voor akkoord te ondertekenen.

We hopen dat u de bundels vooral digitaal wil lezen en raadplegen.

U kan altijd de brochure zelf afdrukken of op aanvraag afgedrukt krijgen.

Dit is wat milieubewuster.

 

 

- De schoolbrochure: Het pedagogisch project 2019-2020

 

- De schoolbrochure: Het schoolreglement 2019-2020

 

- De schoolbrochure: De infobrochure 2019-2020

 

- Medisch formulier voor inname van medicatie tijdens de schooluren (bijlage 3).

 

- Model verantwoordingskaart bij ziekte voor Nederlandse dokters (bijlage 4).

 

- Model verantwoordingskaart bij ziekte voor leerplichtige leerlingen (bijlage 5).

 

- Het instemmingsdocument voor de schoolbrochure en voor publicatie van schoolfoto's op het net (bijlage 6).