Schoolbestuur

VZW Katholiek Basisonderwijs Kinrooi  

gevestigd te Meierstraat 46 3640 Kinrooi

Identificatienummer : 19804/92

Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor het beleid van twee scholen: enerzijds de Gesubsidieerde Vrije Basisschool Kessenich, Geistingen en Hees en anderzijds de Gesubsidieerde Vrije Basisschool Molenbeersel.

Deze scholen werken zelfstandig, alhoewel er ook verschillende samenwerkingsniveaus zijn: o.a. het bepalen van conferentiedata, navorming, sommige personeelsaangelegenheden, de LOC en Participatieraad.

Benaming :

VZW Katholiek Basisonderwijs Kinrooi  gevestigd te Meierstraat 46 3640 Kinrooi

Identificatienummer : 19804/92

Functie:

Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze scholen.

Het is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs.

Het is eindverantwoordelijke voor het schoolgebeuren en kan om het schoolgebeuren uit te bouwen beroep doen op de eigen begeleiding

Leden van het schoolbestuur :

Voorzitter:                  Dhr. René Veugelaers

Ondervoorzitter:       Dhr. Jacky Daemen

Penningmeester:     Dhr. Ivan Hoeken

Secretaris/boekhouder:      Dhr. Freddy Baens

Leden:

Dhr. Paul Verbeeck

Mevr. Inez Van den Berken

E.H. Van Herck Luc

Dhr. Jan Lamberigts

Dhr. Jos Coolen

Directeurs, als adviseurs:

Mevr. Cindy Vandevenne

Mevr. Pia Van Cotthem

Dhr. Jean-Pierre Keijers

Wij zijn een vrije basisschool die alle steun en begeleiding inkoopt bij de koepel van het officieel gesubsidieerd onderwijs, het O.V.S.G.