Scholengemeenschap

Scholen kunnen op vrijwillige basis toetreden tot een scholengemeenschap en worden hiertoe gestimuleerd door een puntenenveloppe (extra uren).

Een scholengemeenschap moet minstens 900 leerlingen tellen. De overeenkomst gaat in op 1 september 2005 en eindigt op 31 augustus 2011.

Ze werd verlengd tot 2020. Onze school behoort tot de scholengemeenschap Gemeentelijk en Vrij Basisonderwijs Kinrooi.

De scholengemeenschap bestaat uit Vrije Basisschool “De Wieken” Molenbeersel, Vrije Basisschool Kessenich-Geistingen,

Gemeentelijke basisschool Kinrooi en de Gemeentelijke basisschool “De Maaskei” Ophoven.

Iedere school behoudt zijn eigenheid binnen deze scholengemeenschap.

Er wordt overlegd over de aanwending van de puntenenveloppe, het zorgbeleid, het personeelsbeleid…

De personeelsleden bouwen rechten en plichten op ten aanzien van alle schoolbesturen die behoren tot dezelfde scholengemeenschap.

Het beheerscomité voor deze scholengemeenschap bestaat uit

De beheersleden :   Dhr.Hoedemakers Mark, Mevr. Marijke Klerx, Dhr. René Veugelaers, Dhr. Jacky Daemen

De adviseurs :          Mevr. Vandevenne Cindy, Dhr. Jean-Pierre Keijers,

       Dhr. Erwin Henckens, Mevr. Froyen Chris

Secretaris:     Mevr. Tine Nies

De gegevens van de Scholengemeenschap vrij-en gemeentelijk onderwijs in kinrooi zijn:

gemeentelijke basisschool De Maaskei, Ophoven 015362
directeur
Chris Froyen
De Belder 12, Ophoven
tel. 089 56 53 47
fax 089 56 69 17
gb.maaskei@scarlet.be
www.basisschool.maaskei.be

gemeentelijke basisschool 3K Kinrooi 015354
directeur
Erwin Henckens
Nelisveld 5, Kinrooi
tel. 089 70 25 46
fax 089 70 24 02
gbk@scarlet.be
www.gemeentelijkebasisschoolkinrooi.be

gesubsidieerde vrije basisschool De Wieken Molenbeersel 015371
directeur
Jean-Pierre Keijers
Kleine Scheurestraat 1, Molenbeersel
tel. 089 70 15 54 fax 089 70 15 54
info@dewieken.be
http://www.dewieken.be

gesubsidieerde vrije basisschool De Bommesaar, Kessenich-Geistingen 015388
directeur
Cindy Vandevenne
Meierstraat 46, Kessenich (bureau)
tel. 089 56 59 54
Meierstraat 40, Kessenich, tel. 089 75 19 69
Geistingen 38, Geistingen, tel. 089 75 62 64
info@bommesaar.be

http://debommesaar.be