Schoolraad en LOC

De schoolraad

De schoolraad vervangt de vroegere participatieraad en heeft advies- en overlegbevoegdheid en kan inlichtingen vragen over een groot aantal onderwijsaangelegenheden.

De duur van het mandaat van de vertegenwoordiging van de ouders, het personeel en de lokale gemeenschap is beperkt tot maximaal vier jaar of de resterende duur van het mandaat, en is hernieuwbaar.

De voorzitter bepaalt de agendapunten. De leden kunnen uiterlijk 5 werkdagen voor de vergadering, schriftelijk een punt aan de agenda toevoegen.

De schoolraad  is opgericht voor de scholen van Kessenich/Geistingen en Molenbeersel

Voor Molenbeersel zijn de leden:

– twee leden van het personeel: Mevr. Arlette Truyen en  mevr. Nadine Frenssen

– twee ouders: Mevr. Bea Nies en dhr. Eddy Willen

– twee vertegenwoordigers van de dorpsgemeenschap:  Mevr. Jolique Smolenaers,

Voor Kessenich en Geistingen zijn de leden:

– twee leden van het personeel: Mevr. Linssen Annemie en Annemie Gorissen

– twee ouders: Mevr. Janssen Nathalie en Dhr. Houben Bjorn

– de vertegenwoordiger van de dorpsgemeenschap: Mevr. Courtens Susanne

Taak: De schoolraad  heeft

–       informatie – en communicatierecht

–       adviesbevoegdheid (facultatief en verplicht)

–       overlegbevoegdheid

–       instemmingsbevoegdheid over een aantal wel-omschreven materies die een weerslag hebben op het schoolleven.

Meer informatie over deze bevoegdheden vinden we in het huishoudelijk reglement van de schoolraad.

Uw afgevaardigde in de schoolraad of het schoolhoofd leggen het u graag voor.

Adviseurs :

de schoolhoofden: Mevr. Cindy Vandevenne, mevr. Pia Van Cotthem en  Dhr. Jean-Pierre Keijers

twee leden van het schoolbestuur; Dhr. Baens Freddy en Dhr. Veugelaers René

Het lokaal overleg comité (L.O.C.)

Er is één LOC voor het geheel van de scholen die vallen onder de vzw. K.B. Kinrooi

Het lokaal overlegcomité is als volgt samengesteld:

–       twee keer twee afgevaardigden van het schoolbestuur

–       twee keer twee afgevaardigden van het personeel (de syndicale afgevaardigden)

–       de beide schoolhoofden die enkel erbij zitten als permanente adviseurs.

Het loc heeft ook vier bevoegdheden (zie participatieraad punt 2.2.8), maar dan specifiek over werkgever-werknemer aangelegenheden.

In deze materie zal uw afgevaardigde graag meer informatie geven.

Leden:

  • Dhr. René Veugelaers (schoolbestuur)
  • Dhr. Jan Lamberigts (schoolbestuur)
  • Dhr. Ivan Hoeken (schoolbestuur)
  • Dhr. Jacky Daemen (schoolbestuur)
  • Mevr. Annemie Linssen (leerkracht)
  • Mevr. Nadine Frenssen (leerkracht)
  • Mevr. Arlette Truyen (leerkracht)

Adviseurs: Mevr. Cindy Vandevenne (schoolhoofd), mevr. Pia Van Cotthem (schoolhoofd) en Dhr. Jean-Pierre Keijers (schoolhoofd)