Begeleiding

Begeleidingsdiensten

 

Voor wat betreft de begeleiding kunnen we beroep doen op verschillende diensten:

 * Diocesaan Secretariaat voor het Katholiek Onderwijs

  (DSKO), Bonnefantenstraat   1 ,

  3500 Hasselt

  011 / 23 68 18

 

* OVSG, Onderwijssecretariaat van de steden en gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap

   Ravensteingallerij 3/7

   1000 Brussel

   02/5064150