Inspectie

Inspecteur-generaal basisonderwijs,

Dhr. Luc Van der Auwera
Hendrik Consciencegebouw
Koning Albert II-laan 15 – 2B09
1210 BRUSSEL
Tel: 02/553 88 38 Fax: 02/553 89 95
luc.vanderauwera@ond.vlaanderen.be

Onze school situeert zich in zone OOST.

Godsdienstinspecteur ressort 9.3,
Dhr. Rik Snikers, godsdienstinspecteuer ressort 9.3,
Koning Albertlaan 43
3680 MAASEIK, tel. 089/ 56 56 23

Verificatie

Mevr. Edith Dirckx
E. Droogmansstraat 2
3510 KERMT
edith.dirckx@ond.vlaanderen.be