Personeel

Het personeel in onze school:

Klassenraad: deze raad wordt gevormd door de directie en de leerkrachten van de betrokken leerlingengroep

De specifieke taken van deze raad worden verder in het schoolreglement verduidelijkt.

Kleuteronderwijs 

3KA    Juffrouw Wendy Sniekers en juffrouw Eef Smeets

 

2KA    Juffrouw Veerle Heymans en juffrouw Veerle Smeets

2KB    Juffrouw Claudine Schaekers

1KA    Juffrouw Veerle Smeets en juffrouw Linda Breemans

1KB    Juffrouw Bianca Huijsmans en Juf Eef Smeets

Leerkracht “bewegingsopvoeding”: Juffrouw Hilde Arits

Kinderverzorgster :  Monique Stals

Ambulante leerkracht: Juffrouw Eef Smeets,  juffrouw Tanja Kunnen, juffrouw Veerle Smeets.

Lager Onderwijs

1A       Juffrouw Haeldermans Kristel

1B       Juffrouw Anne Stals

2A       Juffrouw Sigrid Breemans co-teacher Nadia Stals

3A      Juffrouw Eef Hoeken co-teacher Nadia Stals

4A      Juffrouw Kathleen Pouls en juffrouw Ria Janssen

4B      Juffrouw Sandra vandenberg

5de    Juffrouw Frenssen Nadine co-teacher Eline Peerlings

6de    Juffrouw Arlette Truyen en Rachel Hermans

Godsdienstleraar :                          Juffrouw Petra Timmermans

Lichamelijk Opv. :                           Juffrouw Evy Coene en meester Tim Verheyen

Veiligheidscoördinator :                Mevr. Wendy Craeghs

Preventieadviseur:                         Dhr. Roel Van Vlierden

Ambulante leerkrachten :              Juffrouw Rachel Hermans, juffrouw Eline Peerlings

Administratie :                                  Nele Billen, Natasja Thans, Claudia Van Eygen

Zorgcoördinator :                             Juffrouw Rachel Hermans en juffrouw Bianca Huijsmans

ICT-coördinatie:                               Juffrouw Eline Peerlings – Juffrouw Tanja Kunnen

Middagtoezicht:                               Vrijwilligers

Directeur:                                          Mevrouw Caroline Luys

Onderhoudspersoneel:                  Mevr. Marie-Louise Janssen, Mevr. Lieve Broeckx, mevr. Claudia Cober