Schooltijden

De schooldagen zijn van 1 september tot 30 juni.

Per week volgen de leerlingen 28 lestijden. (Zie ook bij inschrijven van de leerlingen).  Voor kleuters dringen we erop aan dat ze dagelijks de activiteiten volgen, ook al bestaat hier geen verplichting. Ook de kleuters kunnen beter van in het begin wennen aan het dagelijkse schoolritme.

Openingsuren :

Lessen           van 08.30 uur tot 12.05 uur

                        van 13.20 uur tot 15.05 uur

Op woensdag is enkel in de voormiddag les.

De normale aanwezigheid van de leerlingen is de periode die loopt vanaf 15 minuten vóór de eerste les ’s morgens tot 15 minuten na de laatste les ’s middags en vanaf 15 minuten vóór de eerste les ’s namiddags tot 15 minuten na de laatste les ’s namiddags.

Meer info vindt u in de infobrochure van onze school. Kijk hiervoor verder op de website bij:

Download bij Algemene documenten bij Infobrochure.